Sign Up

Sign In

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Best Akbar Birbal Marathi Gosthi – Husharine Moja

Akbar Birbal Marathi Gosthi | अकबर बिरबल गोष्ट मराठी मध्ये | Chatur Birbal Story in Marathi | Marathi Goshti For babies and Childrens

Akbar Birbal Marathi Gosthi लहान मुलांना फार आवडतं असतात या करिता मी या post मध्ये chan chan Akbar Birbal Marathi Gosthi आपल्या मुलांसाठी सांगितल्या आहेत.

या post मध्ये आपण Akbar Birbal Moral Stories in Marathi पाहणार आहोत.

अकबर आणि बिरबल हे दोन अतीशय चांगली पात्र आहेत. अकबर हा राजा फार चतुर होता आणि अकबर राजाच्या वरती बिरबल होता.


Akbar Birbal Marathi Gosthi - Husharine Moja

एके दिवशी, राजा अकबरने आपल्या दरबारात एक प्रश्न विचारला ज्यामुळे दरबारातील बसलेलं प्रत्येकजण चकित झाला. सर्वांनी उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला पण कोणाला उत्तर भेटल नाही. त्यानंतर बीरबल आत गेला आणि विचारले काय प्रकरण आहे. अकबराने बीरबलला प्रश्न पुन्हा सांगितले. प्रश्न असा होता की “शहरात किती कावळे आहेत?”

बीरबल लगेच हसला आणि अकबरांकडे गेला. त्याने उत्तर जाहीर केले; तो म्हणाला, शहरात एकवीस हजार, पाचशे तेवीस कावळे होते. अकबराने त्याला हे उत्तर कसे माहित आहे, असे विचारले असता बीरबल यांनी उत्तर दिले, “आपल्या माणसांना कावळ्यांची संख्या मोजायला सांगा. जर तेथे आणखी काही असतील तर कावळ्यांचे नातेवाईक त्यांना जवळच्या शहरांमधून भेट देण्यासाठी आले असले पाहिजेत. जर तेथे लोकसंख्या कमी असतील तर आमच्या शहराचे कावळे शहराबाहेरील राहणा त्यांच्या नातेवाईकांना भेटायला गेले असतील.” अकबर उत्तरेमुळे खूश झाले, अकबरने बीरबलला रुबी आणि मोत्याच्या साखळीसह सादर केला. 

मतितार्थ | बोध 

आपल्या उत्तराचे स्पष्टीकरण असलेले उत्तर असणे तितकेच महत्वाचे आहे.

हे पण नक्की वाचा :- 

मराठी मध्ये बोधकथा

सिंहाची आणि उंदराची मराठी गोष्ट

About This Post :

Akbar Birbal Story in Marathi,akbar birbal ki kahani,akbar birbal chan chan Gosthi,akbar birbal Gosti in marathi madhe 

 

Leave a comment