Sign Up

Sign In

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Baby Boys Names Starting with B | ब वरून सुरु होणाऱ्या लहान मुलांची नावे

नमस्कार मित्रांनो,या पोस्ट मध्ये मी तुम्हाला मराठी मध्ये ब वरून सुरु होणाऱ्या मुलांची नावांची यादी देणार आहे.आपल्या गोंडस मुलाला तुम्ही जर नाव शोधात असाल तर तुम्ही योग्य ठिकाणी आला आहेत. Lahan Mulanchi Nave B varun suru honari marathi madhe 2022 | Baby boy names in Marathi starting with B

New Born Unique Hindu Baby Boy Names in Marathi Starting with B

नावअर्थ
बाहुबलहाताची ताकद
बालकृष्णतरुण कृष्ण
बालवीरमजबूत | ताकदवान
बाणभट्ट एका प्राचीन कवीचे नाव
बबनविजेता | आनंदी
बाबासाहेबथोर नेते
बबलू गोड
बाबूलाल सुंदर
बादरायन ऋषी वेद व्यास
बद्री भगवान शिव
बद्रीनाथबद्री पर्वताचा भगवान बद्रीनाथ, भगवान विष्णू
बद्रीप्रसाद भगवान विष्णूची बद्रीप्रसाद भेट,बद्रीची भेट
बादशहा राजा, शासक, सम्राट
बहादूर सेनानी, धाडसी
बाहुबली मजबूत, तीर्थंकर
बहुमानपुरस्कार
बैद्यनाथभगवान शिव
बैकुंठस्वर्ग, वैकुंठाचे रूप
बजरंगाहनुमानाचे नाव
बाजीरावप्रामाणिक,योद्धा
भालचंद्रतरुण मून
बलदेवतरुण देव
बालगोपालबाळ कृष्ण
बालाजीभगवान विष्णूचे एक नाव
बालामोहनजो आकर्षक आहे
बलराजबलवान
बलरामसामर्थ्यवान
बलभीमशूर, ताकद,पांडवांपैकी एक
बन्सीबासरी
बानुप्रकाशसूर्याचा प्रकाश
भावेशजगाचा स्वामी
भगवानदेव, ईश्वर
भाग्य भाग्य
भाग्यवानअमीर
भाग्योदयनियतीचा दाता
भैरवभगवान शिव
भानुदाससूर्याचा भक्त
भानुप्रकाशसूर्याचा प्रकाश, सूर्योदय
भानुप्रसादसूर्याची भेट
भारद्वाजएक ऋषी, एक पौराणिक पक्षी
भार्गवभगवान शिव / बुद्ध
भास्करउगवता सूर्य
भवनपॅलेस, प्रकाशमान, कल्पनारम्य
भीष्ममहाभारतातील एक पात्र
भीमरावशक्तिशाली, मजबूत

Baby Boys Names Hindu Starting with B

नावअर्थ
भोजकवी राजाचे नाव,मैल
भूमिशपृथ्वीचा राजा
भूषणसजावट, अलंकार, भगवान विष्णू
बिपिनवन वाघ / राजा, तीव्र
ब्रह्माब्रह्मांडाचा निर्माता

Modern Baby Boy Names Hindu starting with B

Leave a comment