Sign Up

Sign In

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

What is Full Form of CACP (सीएसीपी)

CACP चा FULL FORM : Commission for Agricultural costs and prices (कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज) असा होतो.

कृषी खर्च आणि किंमत आयोग (CACP) सुरुवातीला कृषी मूल्य आयोग म्हणून ओळखले जात असे. 1985 मध्ये त्याचे नाव कमिशन फॉर अग्रिकल्चर कॉस्ट्स अँड प्राइसेस असे ठेवण्यात आले.

CACP विषयी माहिती | CACP Information in Marathi

CACP हे कृषी मंत्रालय तसेच शेतकरी कल्याण मंत्रालय आहे. CACP च्या मदतीने कोणीही शेती उत्पादनांच्या किमान खर्चाची सर्व माहिती खरोखर सहजपणे मिळवू शकते. कृषी खर्च आणि खर्चाच्या भरपाईचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. सध्या, सर्व 22 पिकांची किमान सहाय्यता किंमत (MSP) सरकारद्वारे फक्त CACP च्या रेफरल्सद्वारे हाताळली जाते. या पिकांमध्ये 6 रब्बी पिके, 14 खरीप पिके आणि 2 व्यावसायिक पिके समाविष्ट आहेत.

Leave a comment