Sign Up

Sign In

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Maha E Seva Kendra Near Uttur Ajara Aaple Sarkar| महा ई सेवा केंद्र उत्तूर

Maha E Seva Kendra Information

नमस्कार मित्रानो या पोस्ट मध्ये मी तुम्हाला उत्तूर मधील महा ई सेवा केंद्र विषयी माहिती सांगणार आहे.जर तुम्ही आपल्या जवळपास महा ई सेवा केंद्र किंवा सेतू केंद्र(Setu Kendra in Uttur) शोधात असाल तर तुम्ही योग्य ठिकाणी आला आहात. कारण आपल्या जवळपास अनेक सरकारी केंद्र असतात मात्र त्यांची माहीती आपल्याला नसते.

उत्तूर महा ई सेवा केंद्र | सेतू केंद्र

व्यक्तीचे नावप्रशांत दिनकर ढोणुक्षे
पत्तागाव : उत्तूर तालुका : आजरा जिल्हा : कोल्हापूर 416504
मोबाईल नं9029919334

Uttur Maha E Seva Kendra Information | Utter Setu Kendra Information

Operator Name Prashant Dinkar Dhonukshe
AddressAt post Utter Tal.Ajara Dist.Kolhapur-416504
Contact No 9029919334

Leave a comment