Sign Up

Sign In

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Parel Bus Depot Contact Number, Enquiry Number

Parel Bus Depot Contact Number | Parel ST Stand Contact Number

Parel Bus stand Contact Number022-24229905
Parel bus depot Addressपरळ बस डेपो, दिघे नगर, परळ, मुंबई, महाराष्ट्र ४००१२

Parel BEST Bus Route Number

  • परेल मध्ये खाली दिलेल्या Route मध्ये बेस्ट बस धावतात – 27, 50, 53, 55,56, 82, 89, 110, 124, 125, 161, 162, 163, 167, 171, 324, 463
  • वाहतुक-बस संदर्भात तक्रारी/सूचना
  • संपर्क – 1800-227-560 (टोल फ्री)
  • ई-मेल – transport@bestundertaking.com

Information Related to Parel in Marathi

परळ महाराष्ट्रामध्ये येत. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई परळपासून अंदाजे ९.६ किमी अंतरावर आहे. परेल ते भारताची राजधानी नवी दिल्ली (नवी दिल्ली) हे अंतर अंदाजे 1,158 किमी आहे.

परळमध्ये पूर्वी अनेक कापड गिरण्या होत्या, परंतु त्यांची जागा व्यावसायिक कार्यालयाच्या जागेच्या विकासाने घेतली आहे.मूलतः, परळ हे एक वेगळे बेट होते, जे मुंबईच्या सात बेटांपैकी एक होते.परळ नावाचे मूळ भगवान शिवाला समर्पित परळी वैजनाथ महादेव मंदिरापासून आहे.

Parel Map in Marathi

Leave a comment