December 5, 2022
UNESCO Full Form in Marathi

UNESCO Full Form in Marathi

UNESCO Full form in marathi | UNESCO Full form kay ahe | UNESCO Mhnje kay | UNESCO Vishayi mahiti | युनिस्को चा अर्थ काय होतो? | what is UNESCO in Marathi

1 Comment

  • Reply
  • Amit Patil August 14, 2022

UNESCO चा फुल फॉर्म United Nations Educational Scientific and Cultural Organization असा होतो.मराठीत “युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन” म्हणून ओळखले जाते.

तो संयुक्त राष्ट्रांचा एक भाग आहे. ही एक संघटना आहे जी जगभरात शांतता राखण्यासाठी काम करत आहे. जगातील अनेक आकर्षक गोष्टी या संस्थेद्वारे संरक्षित आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Browse