Sign Up

Sign In

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

TATA IPL 2022 वेळापत्रक,तारीख, ठिकाण, वेळ

या लेखाद्वारे आम्ही तुम्हाला IPL 2022 सामन्यांच्या तारखा, वेळ, संघ तपशील, स्थळ, खेळल्या जाणार्‍या सर्व सामन्यांचे वेळापत्रक याप्रमाणे खेळल्या जाणार्‍या सामन्यांशी संबंधित सर्व तपशील प्रदान करू. INDIAN PREMIERE LEAGUE- TATA IPL 2022 ची 15 वी आवृत्ती 26 मार्च 2022 ते 29 मे 2022 दरम्यान नियोजित करण्यात आली आहे.

IPL 2022 मध्ये एकूण 74 T20 सामने खेळले जाणार आहेत कारण आम्हाला माहित आहे की IPL 2022 मध्ये 10 संघ आहेत. सध्याच्या 8 आणि 2 नवीन संघांचा विचार करता 2022 चे IPL पूर्ण वेळापत्रक आहे.

Match No.Match DateMatchMatch TimeDayVenue/ Stadium
1मार्च 26, 2022CSK vs KKR7:30 PMशनिवारवानखेडे स्टेडियम
2मार्च 27, 2022DC vs MI3:30 PMरविवारब्रेबॉर्न – CCI
3मार्च 27, 2022PBKS vs RCB7:30 PMरविवारडीवाय पाटील स्टेडियम
4मार्च 28, 2022GT vs LSG7:30 PMसोमवारवानखेडे स्टेडियम
5मार्च 29, 2022SRH vs RR7:30 PMमंगळवारएमसीए स्टेडियम, पुणे
6मार्च 30, 2022RCB vs KKR7:30 PMबुधवारडीवाय पाटील स्टेडियम
7मार्च 31, 2022LSG vs CSK7:30 PMगुरुवारब्रेबॉर्न – CCI
8एप्रिल 1, 2022KKR vs PBKS7:30 PMशुक्रवारवानखेडे स्टेडियम
9एप्रिल 2, 2022MI vs RR3:30 PMशनिवारडीवाय पाटील स्टेडियम
10एप्रिल 2, 2022GT vs DC7:30 PMशनिवारएमसीए स्टेडियम, पुणे
11एप्रिल 3, 2022CSK vs PBKS7:30 PMरविवारब्रेबॉर्न – CCI
12एप्रिल 4, 2022SRH vs LSG7:30 PMसोमवारडीवाय पाटील स्टेडियम
13एप्रिल 5, 2022RR vs RCB7:30 PMमंगळवारवानखेडे स्टेडियम
14एप्रिल 6, 2022KKR vs MI7:30 PMबुधवारएमसीए स्टेडियम, पुणे
15एप्रिल 7, 2022LSG vs DC7:30 PMगुरुवारडीवाय पाटील स्टेडियम
16एप्रिल 8, 2022PBKS vs GT7:30 PMशुक्रवारब्रेबॉर्न – CCI
17एप्रिल 9, 2022CSK vs SRH3:30 PMशनिवारडीवाय पाटील स्टेडियम
18एप्रिल 9, 2022RCB vs MI7:30 PMशनिवारएमसीए स्टेडियम, पुणे
19एप्रिल 10, 2022KKR vs DC3:30 PMरविवारब्रेबॉर्न – CCI
20एप्रिल 10, 2022RR vs LSG7:30 PMरविवारवानखेडे स्टेडियम
21एप्रिल 11, 2022SRH vs GT7:30 PMसोमवारडीवाय पाटील स्टेडियम
22एप्रिल 12, 2022CSK vs RCB7:30 PMमंगळवारडीवाय पाटील स्टेडियम
23एप्रिल 13, 2022MI vs PBKS7:30 PMबुधवारएमसीए स्टेडियम, पुणे
24एप्रिल 14, 2022RR vs GT7:30 PMगुरुवारडीवाय पाटील स्टेडियम
25एप्रिल 15, 2022SRH vs KKR7:30 PMशुक्रवारब्रेबॉर्न – CCI
26एप्रिल 16, 2022MI vs LSG3:30 PMशनिवारब्रेबॉर्न – CCI
27एप्रिल 16, 2022DC vs RCB7:30 PMशनिवारवानखेडे स्टेडियम
28एप्रिल 17, 2022PBKS vs SRH3:30 PMरविवारब्रेबॉर्न – CCI
29एप्रिल 17, 2022GT vs CSK7:30 PMरविवारएमसीए स्टेडियम, पुणे
30एप्रिल 18, 2022RR vs KKR7:30 PMसोमवारब्रेबॉर्न – CCI
31एप्रिल 19, 2022LSG vs RCB7:30 PMमंगळवारडीवाय पाटील स्टेडियम
32एप्रिल 20, 2022DC vs PBKS7:30 PMबुधवारएमसीए स्टेडियम, पुणे
33एप्रिल 21, 2022MI vs CSK7:30 PMगुरुवारडीवाय पाटील स्टेडियम
34एप्रिल 22, 2022DC vs RR7:30 PMशुक्रवारएमसीए स्टेडियम, पुणे
35एप्रिल 23, 2022KKR vs GJ3:30 PMशनिवारडीवाय पाटील स्टेडियम
36एप्रिल 23, 2022RCB vs SRH7:30 PMशनिवारब्रेबॉर्न – CCI
37एप्रिल 24, 2022LSG vs MI7:30 PMरविवारवानखेडे स्टेडियम
38एप्रिल 25, 2022PBKS vs CSK7:30 PMसोमवारवानखेडे स्टेडियम
39एप्रिल 26, 2022RCB vs RR7:30 PMमंगळवारएमसीए स्टेडियम, पुणे
40एप्रिल 27, 2022GT vs SRH7:30 PMबुधवारवानखेडे स्टेडियम
41एप्रिल 28, 2022DC vs KKR7:30 PMगुरुवारवानखेडे स्टेडियम
42एप्रिल 29, 2022PBKS vs LSG7:30 PMशुक्रवारएमसीए स्टेडियम, पुणे
43एप्रिल 30, 2022GT vs RCB3:30 PMशनिवारब्रेबॉर्न – CCI
44एप्रिल 30, 2022RR vs MI7:30 PMशनिवारडीवाय पाटील स्टेडियम
45मे 1, 2022DC vs LSG3:30 PMरविवारवानखेडे स्टेडियम
46मे 1, 2022SRH vs CSK7:30 PMरविवारएमसीए स्टेडियम, पुणे
47मे 2, 2022KKR vs RR7:30 PMसोमवारवानखेडे स्टेडियम
48मे 3, 2022GT vs PBKS7:30 PMमंगळवारडीवाय पाटील स्टेडियम
49मे 4, 2022RCB vs CSK7:30 PMबुधवारएमसीए स्टेडियम, पुणे
50मे 5, 2022DC vs SRH7:30 PMगुरुवारब्रेबॉर्न – CCI
51मे 6, 2022GT vs MI7:30 PMशुक्रवारब्रेबॉर्न – CCI
52मे 7, 2022PBKS vs RR3:30 PMशनिवारवानखेडे स्टेडियम
53मे 7, 2022LSG vs KKR3:30 PMशनिवारएमसीए स्टेडियम, पुणे
54मे 8, 2022SRH vs RCB3:30 PMरविवारवानखेडे स्टेडियम
55मे 8, 2022CSK vs DC3:30 PMरविवारडीवाय पाटील स्टेडियम
56मे 9, 2022MI vs KKR7:30 PMसोमवारडीवाय पाटील स्टेडियम
57मे 10, 2022LSG vs GT7:30 PMमंगळवारएमसीए स्टेडियम, पुणे
58मे 11, 2022RR vs DC7:30 PMबुधवारडीवाय पाटील स्टेडियम
59मे 12, 2022CSK vs MI7:30 PMगुरुवारवानखेडे स्टेडियम
60मे 13, 2022RCB vs PBKS7:30 PMशुक्रवारब्रेबॉर्न – CCI
61मे 14, 2022KKR vs SRH7:30 PMशनिवारएमसीए स्टेडियम, पुणे
62मे 15, 2022CSK vs GT3:30 PMरविवारवानखेडे स्टेडियम
63मे 15, 2022LSG vs RR7:30 PMरविवारब्रेबॉर्न – CCI
64मे 16, 2022PBKS vs DC7:30 PMसोमवारडीवाय पाटील स्टेडियम
65मे 17, 2022MI vs SRH7:30 PMमंगळवारवानखेडे स्टेडियम
66मे 18, 2022KKR vs LSG7:30 PMबुधवारडीवाय पाटील स्टेडियम
67मे 19, 2022RCB vs GT7:30 PMगुरुवारवानखेडे स्टेडियम
68मे 20, 2022RR vs CSK7:30 PMशुक्रवारब्रेबॉर्न – CCI
69मे 21, 2022MI vs DC7:30 PMशनिवारवानखेडे स्टेडियम
70मे 22, 2022SRH vs PBKS7:30 PMरविवारवानखेडे स्टेडियम
71TBDQUALIFIER 17:30 PM अहमदाबाद
72TBDELIMINATOR7:30 PM अहमदाबाद
73TBDQUALIFIER 27:30 PM अहमदाबाद
74मे 29, 2022FINAL7:30 PMरविवारअहमदाबाद

Leave a comment